Marinetter


Stjärna är en av två kända bevarade Marinetter av runabout typ.
Ägare Fredric Wenger.
Gloria är den andra kända bevarade runabout Marinetten.
Ägare Gary Wallin.
Den här båten, med okänt namn, är den enda kända bevarade Marinetten med ruff.
Ägare Johan...
En Marinette byggd av nitad aluminiumplåt!
Ägare Fredrik Jernström
En annan sorts Marinette...
... en tidig plastbåt tillverkad av
AB Livbåtsvarvet i Göteborg 1956.