Henry Linussons Båtbyggeri
enry Linussons båtbyggeri låg i Östhammar och var det varv som byggde samtliga Marinetter. Hur många som tillverkades är osäkert, men uppgifter om att det skulle ha blivit totalt fyra stycken nämns. En obekräftad uppgift säger att varvet drabbades av en olycka kring 1960, då varvets tak ska ha störtat in och förstört ett antal Marinetter som höll på att färdigställas. Henry Linussons byggde båtar till 1963 i egen regi, då verksamheten övertogs av Östhammars varv.
(Ytterligare information mottages tacksamt!)

Nedan visas ett par exempel på andra båtar byggda hos Henry Linussons båtbyggeri.             Tiedemankryssaren Mariona II, 1963                        Laurinkryssaren ad Libitum, 1962Andra motorbåtar som byggts på Henry Linussons Båtbyggeri:

Yimkin, byggår 1951, 7.05 x 2.30 m., konstruktör: Curt Carlsson

Flamingo, byggår 1956, 10.00 x 2.60 m., konstruktör: S. Tiedemann och O. Enderlein

Gunilla, byggår 1956, 13.00 x 3.34 m., konstruktör: Jac M. IversenVar dessa båtar finns idag (om dom överhuvudtaget finns...) står skrivet i stjärnorna.


Här nedan återges ett par samtida tidningsartiklar med anknytning till Henry Linussons Båtbyggeri.

Den första texten är hämtad ur Östhammars Tidning tisdagen den 9 april 1960 och handlar om hur några olika Roslagsvarv, däribland Henry Linussons, förbereder sig inför 1960 års båtsäsong.

"Hets och jäkt hos båtbyggerierna.
Särskilt bråttom nu i vårens tid.


Att båtbyggeri är en industri som har god marknad i våra trakter, det är säkerligen ett känt faktum. Nu stundar det vår och sommar igen och just nu arbetas det också för högtryck i branschen. ÖT:s medarb. fick snart belägg härför vid en rundfråga till större eller mindre företag. Sol-sommar-semester, O, ljuva tanke! För en skärgårdsbygd hör båten och den blå böljan samman med solen, sommaren och semestern.


Hos Henry Linussons båtbyggeri i Östhammar hade de sex anställda haft fullt upp att göra hela vintern, och ännu är det "full rulle", omtalar chefen själv. Mest byggs motorbåtar men även en del segelbåtar. Storleveranser i år som redan är effektuerade har varit havskryssare, en utställnings- och en lottbåt. Just nu är tre snabbgående passbåtar under byggnad samt en ruffad båt (Sannolikt Becker Marinetterna som byggdes 1959/60! Webmasters anmärkning). Hela vintern har övertid måst tillgripas för att hinna med alla beställningarna, som ökat så pass att det vore önskvärt med en utvidgning. För en sådan saknas dock beklagligt nog rörelsekapital, säger hr Linusson.

Båtar bygger även Evert Frisell i Östhammar. Febril brådska råder f. n. Bygger för Archimedes räkning - uteslutande - en campingbåt för snurra i mahogny och i storlek 1,70 x 5,20 m. vilken senare levererades till Elektro Lux och många av dem exporteras, bland annat till Afrika och Kanada. Sedan 1942 har hr. Frisell byggt för Archimedes räkning. Sådär 75-80 båtar färdigbyggs pr år.

Malte Petterssons båtbyggeri i Öregrund startade 1949, berättar hr Pettersson. Vi har fullt upp att göra året om. Mest sysslar vi numera med nybyggnationer. Vinterförvaringarna har vi slutat med. För närvarande är vi i färd med att bygga en kustkryssare på 3,2 ton och en serie om 100 sportbåtar, mindre snabbgående båtar, som gör 17 respektive 22 knop. Leveransen av de senare ska vara klar till midsommar. Beställare är Nymansbolagen. Båtbyggeriet sysselsätter sju man f. n.

-Vi har mest bråttom nu, säger innehavaren av Hasses båtbyggeri i Snesslingesjö, Hans Sörensen, som är barnfödd i trakten. Främst bygger vi segelbåtar. Just nu har vi en folkbåt på 2,2 ton "på gång", men, det är väl tio år sedan nu, byggde vi en skärgårdskryssare som vägde 4,5 ton.... Mera som "hobby" bygger hr Sörensen, som är "sin egen lyckas smed" i branschen, roddbåtar. Motorbåtar bygger vi förstås en del.

På Singö finns det gott om båtbyggerier. Fredrik Österman hör till dem som slagit sig på yrket. Estlandssvensk, fick fly från Runö på Estland 1943. Specialité är roddbåtar, lämpade för utombordsmotor - s. k. stävekor med andra ord. Bygger i serier om 10-12 "flytetyg" i varje. Kan hinna med en 70-80 i genomsnitt på ett år, beror på hur stora båtarna är. Får lite hjälp med fernissningen då och då men klarar sig annars själv. Sin egen konstruktör. Order strömmar in i sådan takt att det kan vara svårt att hinna med ibland. Började i smått i yrket på Runö, där dock säljakt och fiske mera var att betrakta som huvud- sysselsättningarna.

I samma båt som Fredrik Österman kom den där stormiga natten 1943 Henrik Berensson i flykten till Sverige undan ryssarna. Bygger nu båtar på Singö. Specialité: roddbåtar för aktersnurror, båtarna antingen utförda i furu eller mahogny, i tre olika storlekar från fyra till fem meter. Arbete saknas minsann inte och båtarna hamnar lite varstans i landet, mest i Stockholm och Uppsala men båtar av hr Bernssons konstruktioner har letat sig ända till Bohuslän och Öland.

Hr Fridolf Jansson är också verksam som båtbyggare på Singö. Byggnationerna varierar men främst bygger han roddbåtar i serier för utombordssnurror - efter egna konstruktioner och i storlekarna 4,20, 4,60 och 5 meter. "Inte skär man precis guld med täljknivar", säger hr Jansson men jag klagar inte. De flesta leveranser sker till Stockholm.

Till roddbåtar i furu eller mahogny är Singö-båtbyggaren Mats Falks produktion i huvudsak koncentrerad, Tillverkade i serier om 20 och i storlekarna 4,30x1,45 meter. Han har sonen Karl till hjälp i byggandet. -Vi har en egen försäljningsorganisation, säger sonen Karl. Bearbetar främst sportfiskeklubbar landet runt. Just nu har vi anbud på 30 roddbåtar till Skid- och Friluftsfrämjandet. Våra båtar karaktäriseras av att de är lätta att ro.

I Söderby är det hr Axel Wahlgren som bygger båtar, de allra flesta är roddbåtar, s. k. stävekor, men en och annan gång händer det att det kommer en beställning på en större motorbåt. I genomsnitt hinner han med 30 "flytetyg" pr år. De flesta vill beställarna numer ha utförda i mahogny. Förr byggde han fler furubåtar. Mahognyn är emellertid lättare att underhålla och är ju snyggare också. Det skiljer inte heller så särskilt i priset mellan de två träslagen.

Elmsta lättmetall AB med sina 13 anställda - innehavare Lennart Ek, "götlaborgare" till börden och väl förtrogen båtbyggeriet - bygger lättmetallsbåtar i fyra olika modeller; i serier om 800-1,000 pr säsong. Järnbolaget i Eskilstuna sköter försäljningen. Båtarna hamnar förutom på de mest skilda håll i landet även i långt avlägsna länder, Sydafrika, Västindien exempelvis. Just nu väntar åtta s. k. lastbåtar om ett ton på att sändas iväg till Sydafrika. Det är möjligt att det är oroligheterna där som gör att det tycks dröja med avsändandet, säger hr Ek.

Einar Jansson, Massum, Väddö, är chef för ett båtbyggeri, som sysselsätter tre man och ägnar sig åt att bygga s. k. högsjöbåtar, segelbåtar och roddbåtar. För ett par år sedan levererade han fyra s. k. kungskryssare - en hr Andersson i Göteborg var beställare - och alla fyra kryssarna kom att hamna i Amerika, en bl. a. i Chicago och en i Boston. Aktuellt just nu är att få en högsjöbåt om 7x2,40 m. för dieseldrift leveransklar i maj. Hr Jansson klagar över att det är så ont om fackkunnigt folk i branschen numera.

Rune Eriksson, Norrboda, Gräsön, har förut mest byggt fiskebåtar. åtgången på sådana tycks inte vara så stor numera. Under byggnad är två "flytetyg" av en typ han aldrig byggt förut: Två racerbåtar som med sina Scott Water-snurror ska kunna pila iväg över de blå böljorna med en fart av 24 knop. De byggs i mahogny och plywood och får en förnämlig inredning med två kojplatser, stolar och bord och till och med toalett samt ruff med vindruta ovanför. Farkosterna får en längd av 5,10 m. och en bredd av 2,20 m. Modellen är amerikansk och benämnes "Sjöriddare". Vågar vi nämna att den ena är beställd av - kyrkoherde W. Sohtell i Öregrund?"
Linus Jansson

Nästa artikel, även den från Östhammars Tidning, från den tisdagen den 9 jan 1940 uppmärksammar båtbyggaren Linus Janssons 50-årsdag. Linus Jansson var far till Harald och Henry Linusson.

"En 50-åring.

Femtio år fyller tisdagen den 5 januari båtbyggaren Linus Jansson, Östhammar.


Jubilaren är född i Länna församling och kom som byggnadssnickare till Östhammar i samband med lasarettsbygget under världskriget. Några år senare startade båtbyggeri och har sedan med gott resultat fortsatt därmed. Många äro de båtar av skilda slag, som under årens lopp lämnat hans varv, och en del av dem ha t. o. m. nått internationell ryktbarhet. Vi behöva bara erinra om "Eckerö", vilken i somras gjorde den lyckade färden över Atlanten till New York. Beställningarna ha också ökats under årens lopp, och särskilt är det Stockholmare, som hållit sig framme.

Båtbyggare Jansson har varit med i drätselkammaren ett 10-tal år och bekläder där f. n. den ansvars- och arbetsfyllda posten som ordförande. Han är vidare bl. a. ledamot av stadsfullmäktige och badhusstyrelsen.

Om dagens 50-åring kan sägas att han är en präktig, arbetsam och plikttrogen människa, som främst gått upp i sitt dagliga arbete men även i övrigt redligen strävat att väl fylla de uppgifter han åtagit sig. Han åtnjuter också inom alla läger det bästa anseende och kan glädja sig åt vidsträckta sympatier. Vi be få ansluta oss till gratulanternas skara och önska jubilaren ännu många år av obruten hälsa och arbetslust till gagn icke minst för det samhälle, som har glädjen räkna honom till de sina."

Ett stort tack till Wilhelm Liljeblad för ovanstående artiklar, besök gärna hans träbåtssida!Harald Linusson

Genom annonsen ovan och notisen härintill, ur ett nummer av tidningen "Till Rors" (nr.4, 1956) uppmärksammades jag på att Henry Linusson hade en bror, Harald Linusson, som även han var verksam som båtbyggare.

Det framgår att Harald Linusson, efter att ha arbetat 11 år i fadern Linus Janssons båtbyggeri, tillsammans med lotskapten Tage Schölin övertagit verksamheten. I samband med ägarbytet 1956 skedde även ett namnbyte, från "Östhammars Båtbyggeri" till "Östhammars Båtbyggeri & Varv".Ett försök att sammanfatta den Linussonska/Janssonska båtbyggarverksamheten i Östhammar skulle kunna se ut så här:

Linus Jansson startar Östhammars Båtbyggeri i början av 1920-talet(?).

1945 börjar Harald Linusson att jobba i faderns firma.

I början av 1950-talet(?) startar Linus Janssons andra son, Henry Linusson, Henry Linussons Båtbyggeri.

1956 övertar Harald Linusson, tillsammans med Tage Schölin faderns båtbyggeri under det nya namnet Östhammars Båtbyggeri & Varv.

1963 slås Henry Linussons Båtbyggeri samman med Östhammars Båtbyggeri & Varv under det gemensamma namnet Östhammars Varv.